Rinneyhtiön hallitus: Palosaari jatkaa tehtävässään

Kunnanhallitus päätti viime viikolla, että rinneyhtiö Levi Ski Resortin hallituksen toimittama selvitys merkitään tiedoksi eikä se aiheuta tällä hetkellä jatkotoimenpiteitä. Kunnanhallitus oli pyytänyt rinneyhtiön hallitukselta kannanottoa siihen, vaarantaako toimitusjohtaja Jouni Palosaaren saama syyte luottamusaseman väärinkäytöstä yhtiön toimintaedellytyksiä ja ryhtyykö hallitus syytteen johdosta toimenpiteisiin. Kunta on rinneyhtiön enemmistöomistaja.
Helmikuun puolivälissä päivätyssä selvityksessään rinneyhtiön hallitus toteaa, että se on jo vuosi sitten yksimielisesti päättänyt, ettei yhtiöllä ole Palosaarta kohtaan rangaistus- eikä korvausvaatimuksia ja että toimitusjohtaja nauttii hallituksen luottamusta. Palosaaren asemaa on käsitelty uudestaan tammikuussa, eikä hallituksen kanta ole muuttunut.
Hallituksen mukaan asian saama julkisuus ei ole vaikuttanut negatiivisesti yhtiön elinkeinotoiminnan edellytyksiin, vaan vuosina 2014–2018 yhtiön markkinaosuus on kasvanut voimakkaasti. Selvityksen liitteenä on yhtiön taloustietoja, mutta ne on kunnanhallituksen pöytäkirjassa salattu liike- ja ammattisalaisuuksiin vedoten.
Palosaarta vastaan on nostettu syyte luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Syyte koskee Levin Etelärinteen hissihankintaa. Palosaaren epäillään vuotaneen toisen hissivalmistajan luottamuksellisia tietoja kilpailevalle hissivalmistajalle ja näin pyrkineen suosimaan toista hissivalmistajaa tarjouskilpailussa.

Lisää uutisia
Kittilälehti
FACEBOOKISSA

Palveleva paikallinen kirjapaino!