Lähde suunnittelemaan monitoimitaloa

Koulukeskuksen tuntumaan suunniteltu monitoimitalo palvelisi laajaa joukkoa kuntalaisia. Alustava kustannusarvio on kolmesta neljään miljoonaa euroa.

— Miika Sirkiä
Kuntalaisilla on ensi viikolla mahdollisuus osallistua uuden, kirkonkylälle tulevan monitoimitalon suunnitteluun. Yläkoulun ruokasalissa pidettävä kaikille avoin kuntalaistilaisuus kahvitteluineen maanantaina 11. joulukuuta kello 17. Tilaisuudessa voi kahvittelun ohessa ideoida ja kertoa mielipiteitään kirkonkylälle kaavaillusta ”kuntalaisten olohuoneesta”.
Monitoimitalon suunnittelemiseen perustettu ohjausryhmä kokoontui viime viikolla. Keskusteluun osallistui kunnan virkamiehiä, yhdistysten edustajia ja työntekijöitä.
– Tarkoitus on, että eri toimijat voisivat vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa. Tilatarve on Kittilässä aika akuutti tällä hetkellä, kertoo ohjausryhmän vetäjä, sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas.
Investointiin kuuluisi ainakin opetustilat musiikille, kuvataiteelle ja käsitöille, tiedeluokka, tilat oppilashuoltopalveluille, tilat oppilaskunnalle, Lukkarin koulun ruokailutilat, nuorisotilat sekä näyttelytilat kuvataiteelle. Tilojen suunnittelussa tähdätään mahdollisimman muunneltaviin ja monikäyttöisiin tiloihin. Tilojen on tarkoitus olla käytössä kulunvalvonnan avulla ympäri vuorokauden.
– Talous asettaa lopulta rajat. Meillä oli innostava kokoontuminen ja vuorovaikutteista ideointia ja keskustelua, Nikander-Koivukangas sanoo.
Suunnittelun pohjaksi saaduista tiedoista selviää, että investoinnin kustannukset ovat luokkaa 3–4 miljoonaa euroa, ja vuosittaiset ylläpitokustannukset 350 000 euroa. Ensi vuoden talousarvioon suunnittelurahaa ehdotetaan sivistystoimenjohtajan mukaan varattavaksi 50 000 euroa.
Monitoimitalon on tarkoitus korvata nykyinen huonokuntoinen pajarakennus, mutta paikka ei ole vielä lukkoonlyöty. Keskusteluissa on ehdotettu, että rakennus olisi lähempänä valtatietä, jolloin kulku voitaisiin jakaa erikseen koulun puolelle ja kylän puolelle.
Kuntalaisaloitteen monitoimitalosta teki maaliskuussa valtuutettu Jukka Salmi (kesk.).
Aloitteessa todettiin seuraavasti: ”Kehitetään koulualueen Pajarakennuksesta kädentaitojen monitoimitila ja kirjastosta kulttuurin ja sivistyksen monitoimitila-kittiläläisten olohuone, joka viihtyisyydellään saa matkailijatkin poikkeamaan”. Asia sai vauhtia, kun monitoimitalohanketta valmisteltiin työryhmässä, joka kävi syksyllä myös opintomatkalla Rovaniemellä, Oulussa ja Tyrnävällä. Myös sivistystoimenjohtaja on tutustunut uuteen Hiukkavaaran monitoimitaloon Oulussa.

Lisää uutisia
Kittilälehti
FACEBOOKISSA

Palveleva paikallinen kirjapaino!