Kaivoskuilua aletaan rakentaa


Kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland Oy käynnistää noin 160 miljoonan euron laajennusinvestoinnin Kittilän kaivoksella. Kaivokseen rakennetaan 1044 metrin syvyyteen ulottuva kaivoskuilu. Samalla kaivoksen rikastamon prosessointikapasiteettia kasvatetaan nykyisestä 1,6 miljoonasta tonnista 2,0 miljoonaan tonniin vuodessa.
Hanke käynnistyy kevään aikana. Se on jaettu neljän vuoden jaksoille, ja sen odotetaan nostavan vuotuista kultatuotantoa 50 000–70 000
unssia eli noin 1400–2000 kiloa ja vähentävän kaivoksen käyttökustannuksia vuoden 2021 alusta lähtien.
– Kaivoskuilu mahdollistaa kultaesiintymän syvempien osien hyödyntämisen taloudellisesti järkevällä tavalla, ja se parantaa myös energiatehokkuuttamme ja alentaa fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Kuilun tuoma tehokkuus yhdistettynä suurempaan tuotantomäärään parantaa Kittilän kaivoksen kilpailukykyä, Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösönen toteaa yhtiön tiedotteessa.
Tähän saakka kultamalmi on tuotu maan alta kuorma-autoilla maanalaista tiestöä pitkin.
Hankkeen työllistävä vaikutus rakennusvaiheen aikana on noin 900 henkilötyövuotta, ja pysyviä työpaikkoja syntyy muutamia kymmeniä.
– Pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään suomalaista kaivos-, teknologia- ja rakennusosaamista hankkeen eri vaiheissa, Lösönen kertoo.
Kaivoksen nykyiset todetut malmivarat ovat 26,9 miljoonaa tonnia. Malmitonnissa on kultaa noin 4,64 grammaa, joten kaikkiaan malmivaroissa on noin 4,1 miljoonaa unssia kultaa eli noin
116 000 kiloa. Nykyisen arvion mukaan kaivos jatkaa toimintaansa vuoteen 2034 saakka.
Kaivos tuottaa tällä hetkellä vuodessa noin 200 000 unssia eli 6000 kiloa kultaa. Agnico Eagle Finland työllistää Kittilässä lähes tuhat ihmistä, joista noin puolet on yhtiön omia työntekijöitä.

Lisää uutisia
Kittilälehti
FACEBOOKISSA

Palveleva paikallinen kirjapaino!