Tutkintapyyntö viranhaltijoista ei johda toimiin

Poliisi ei ala tutkia Koutalaen maakauppoja ja Levi Magic -palkkioita, koska sillä ei ole syytä epäillä rikosta.

— Mari Palomaa
Lapin poliisilaitos on todennut, ettei Levi Magic -asiakokonaisuudessa ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa toimiteta. Päätöksen antoi rikosylikomisario Jukka Haataja 3. marraskuuta, ja asiasta uutisoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti viime viikolla.
Päätös koski Kittilän kunnan joulukuussa 2016 tekemää tutkintapyyntöä sekä kahden yksityishenkilön tekemiä tutkintapyyntöjä samalta vuodelta.
Kunnan tutkintapyyntö perustui valtuuston helmikuussa 2016 tekemään päätökseen. Valtuusto päätti tuolloin, että kunta tekee tutkintapyynnön sen selvittämiseksi, ketkä kaikki viranhaltijat ovat osallistuneet Koutalaen maakauppoihin ja ovatko he syyllistyneet asiassa virkarikokseen.
Kunnan tutkintapyynnön allekirjoitti vuosi sitten joulukuussa silloinen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg, jonka kunnanhallitus oli valtuuttanut laatimaan tutkintapyynnön. Tornberg kertoi tammikuussa Kittilälehdelle, että tutkintapyynnössä asioita oli yksilöity valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksiä laajemmin mutta ei halunnut avata sen sisältöä tarkemmin.
Iltalehden mukaan kunnan tutkintapyyntö koski kunnan teknistä johtajaa Lauri Kurulaa, hallintojohtaja Esa Mäkistä ja kunnanjohtaja Anna Mäkelää. Kurula ja Mäkinen suostuivat kommentoimaan asiaa Kittilälehdelle tuoreeltaan, ja he sanoivat, että tutkintapyyntö on perätön. Molemmat muistuttivat, että valtaosa tutkintapyynnöstä päättäneistä valtuutetuista oli itse rikostutkinnassa virkarikoksista.

Poliisi tutki Levi Magic -päätöksentekoa jo vuonna 2013, kun kolme edellisen kauden valtuutettua oli tehnyt siihen liittyvän tutkintapyynnön. Kihlakunnansyyttäjä päätti kuitenkin lopettaa esitutkinnan, koska näyttöä rikoksesta ei tutkinnassa ilmennyt. Syyttäjä totesi, että vaikka joiltain osin asiassa ei ollut toimittu hyvän ja riittävän hallinto- ja kunnallislain vaatimusten mukaisesti, kyseessä ei ollut tahallinen rikos vaan lähinnä hallinto- ja siviiliperusteinen riita-asia.
Saman totesi päätöksessään nyt myös rikosylikomisario Haataja. ”Asiassa ei ole tullut esille uusia konkreettisia seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä Kittilän kunnan viranhaltijoiden rikkoneen virkavelvollisuuksiaan tai toimineen tässä Levi Magic -asiassa harkintavaltansa ylittäen”, hän sanoo päätöksessään.
Kunta on myynyt maata Levin Koutalaelta vuosina 2008 ja 2014, ja molemmista kaupoista sekä niihin liittyneistä, kunnan osittain omistamalleen kehitysyhtiölle Levi Magicille maksamista palkkiolaskuista on kiistelty pitkään. Osa luottamushenkilöistä on pitänyt kunnan perimää hintaa maasta liian alhaisena, ja palkkiolaskuja on arvosteltu perusteettomiksi.

Koutalaki sijaitsee Levin Eturinteiden päällä, ja alueelle on rakennettu muun muassa kokous- ja kongressikeskus sekä hotelli. Kuva: Miika Sirkiä.

Lisää uutisia
Kittilälehti
FACEBOOKISSA

Palveleva paikallinen kirjapaino!