Tulvapenkereen rakentaminen edelleen suunnitteluasteella Kittilässä

Kittilässä on pohdittu toimenpiteitä tulvien hallintaan vuoden 2005 suurtulvan jälkeen.
Suunnitelmia on tehty pengerrysten rakentamiseksi noin viiden kilometrin matkalle Ounasjoen varteen kirkonkylälle, mutta lupaprosessi on vielä kesken muun muassa kaavoitusasioiden osalta.
– Lupa puuttuu myös kahdelta maanomistajalta. Toisten maille kun ei saa rakentaa ilman lupaa, kunnan rakennustarkastaja ja vs. tiemestari Pekka 
Nyman sanoo.
Lapin ely-keskus järjesti viime viikolla Kittilässä tiedotustilaisuuden tulvariskien hallintasuunnitelmista.
Ounasjoen pengertäminen on Lapin ely-keskuksen tulvaryhmänkin mielestä paras vaihtoehto tulvavahinkojen vähentämiseksi.
– Esimerkiksi uittopatoja pitäisi rakentaa satoja, jotta niistä olisi jotain hyötyä, eli toteutettavuus on huono. Ruoppaukset ja kuivatekoallas taas rasittaisivat liikaa ympäristöä, Lapin ely-keskuksen vesistöinsinööri Anna 
Kurkela toteaa.
Pekka Nyman arvelee, että hyvä ja siisti pengerrys voisi lisätä myös yleistä viihtyisyyttä joen rannassa.

Ei pelkkää rakentamista. Tulviin varautuminen ei tarkoita pelkästään tulvavallien ja -patojen rakentelemista ja mekaanista vesivirtojen säännöstelyä. Anna Kurkela sanoo, että tulvariskien hallintaan kuuluvat olennaisesti myös esimerkiksi tulvakarttojen laatiminen ja päivitys sekä maankäytön suunnittelu.
Myös ihmisten omatoiminen varautuminen tulviin ja tieto siitä, miten tulvan aikana pitää toimia, on tärkeää. Viestintä on tällöin avainasemassa.
Palopäällikkö Jorma Ojala teroittaa, että tulvan aikana veden voima on hyvä pitää mielessä. Hän sanoo, että virtaava vesi kaataa isonkin ihmisen helposti ja liikuttaa kevyesti myös autoa.
Ojala toteaa myös, että rakennusten sokkelit on hyvä suojata rakennusmuovilla, mutta pitkäkestoisen tulvan aikana muovisuoja antaa nopeasti periksi.
– Lapin pelastuslaitoksen sivuilta saa hyviä varautumisohjeita, Ojala neuvoo ja lupaa, että ohjeet voi tulla tulostamaan kirkonkylän palolaitokselle, jos se ei muuten onnistu.
Hallintasuunnitelmiin kirjattavia Kittilää koskevia toimenpiteitä käsitellään tulvaryhmässä seuraavan kerran toukokuussa.

— Henri Jokela

Lue lisää Kittilälehdestä!

Kittilässä kärsittiin suurtulvasta vuonna 2005. Ounasjoen suunniteltu pengertäminen on edelleen toteuttamatta.


Kittilälehti
FACEBOOKISSA


Lisää uutisia


 

UUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!