02.03.2011 Resurssipula vaikeuttaa porojätteiden käsittelyä
Ketut ovat kaivaneet kolojaan Nälkävaaran teurasmontulla. Poroisäntä Kauno Rytkönen kertoo, että paikalle tehdään lukollinen portti, joka vähentää kutsumattomien vieraiden määrää.
 


Nälkävaaran teurasmonttu tasataan tällä tai ensi viikolla, jos nylkyjä ei enää tule, Kuivasalmen paliskunnan poroisäntä Kauno Rytkönen kertoo.
Kittilälehti kirjoitti eläinperäisen jätteen puutteellisesta peittämisestä vuoden 2010 lopussa. Viime viikolla jätteet olivat vielä peittämättä. Valvontaviranomainen, Kittilän kunnan vs. eläinlääkäri Eeva Tiili lupasi tuolloin, että teurastamo hoitaa asian jatkossa paremmin.
Rytkönen kertoo, että tällä teuraskaudella paikalle on tuotu 15 kuormaa jätteitä, ja teurastukset tehdään syyskuun ja helmikuun välisenä aikana. Jätteet kalkitaan teurastamolla ja peitetään kevyesti Nälkävaarassa. Keväällä monttu tasataan ja samalla tehdään uusi monttu seuraavaa vuotta varten.  
Rytkönen kertoo, että menettelytapa on ollut aina sama, ja resurssit eivät riittäisi pitämään kaivinkonetta aina paikan päällä. Kuntakaan ei hänen mukaansa voi järjestää jätteenkäsittelyä. Entisen maatalouskoulun poroteurastamo on otettu käyttöön vuonna 1993. Rytkönen kertoo, että alkuvuosina jätteet kompostoitiin, mutta kunta ei ollut enää halukas ottamaan jätettä vastaan. Sen jälkeen jätteitä alettiin haudata.
Rytkönen kertoo käyneensä teurasmontulla eläinlääkäri Eeva Tiilin kanssa. Eläinlääkärin lausunnon mukaan yksi rapamaha oli pyörähtänyt esille, sarvien päät olivat näkyvissä ja portti puuttui.
– Veri värjää lumen väkisinkin, eikä sille oikein voi mitään. Portin jättävät auki satunnaiset kulkijat, mutta kesällä paikalle on tarkoitus tehdä lukollinen portti.  
Portti vaikeuttaisi kettujen alueelle pääsemistä, mutta ilmasta tuleville korpeille ei Rytkösen mukaan voi mitään.
Sopimus teurasmontusta on tehty aikaisemman eläinlääkärin Kari Valtosen kanssa, eikä Metsähallituksen kanssa tehdyssä vuokrasopimuksessa käsitellä Rytkösen mukaan hautaamiseen liittyviä ehtoja. Metsähallituksen maankäyttöesimies Erkki Luukkonen kertoo, että sopimus maa-alueen vuokraamisesta on tehty vuonna 2007 ja se on voimassa kymmenen vuotta. Hautausohjeita on käsitelty kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnassa, ja valvontavastuu on kunnan eläinlääkärillä.  
Läänineläinlääkäri Risto Ruuska kertoo nähneensä erilaisia teknisiä ratkaisuja, kun täyttäminen on teurastuskauden aikana kesken eikä monttua ole vielä peitetty maamassalla. Tällaisia keinoja ovat montun aitaaminen ja katoksella peittäminen, että eläimet eivät pääsisi levittämään teurasjätteitä ympäristöön. Nälkävaaran tilannetta Ruuska ei kommentoi, koska hän ei ole käynyt paikalla. Teurastuskauden loputtua monttu kuitenkin pitäisi olla jo peitetty.
Eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla on laadittu maa- ja metsätalousministeriön sivutuoteasetus. Asetuksen mukaan jätteet on haudattava välittömästi vähintään metrin syvyyteen siten, että eläimet eivät pääse sivutuotteisiin käsiksi. Sivutuotteita ei saisi haudata alle 250 metrin päähän kaivosta tai vesistöön johtavaan rinteeseen.

Miika Sirkiä